Mindenki babakocsiban kezdte

Beküldő szervezet: Critical Moms


A Critical Moms – a városban gyalogosan közlekedő kisgyermekes családok (babakocsisok, hordozókendősök, kengurusok) tömege. A kismamák/papák, kisgyermekesek, több gyermekesek, nagymamák/papák a legnagyobb elszenvedői a városi közlekedési infrastruktúra hiányosságainak.  A közterületek és a közintézmények, valamint a közösségi közlekedési eszközök akadálymentesítésének elmaradásával, akár állampolgári jogaik is csorbát szenvednek. Sokszor a közlekedésben és ügyintézésben másodrendűvé degradálódnak akadályoztatottságuk miatt.

Helyzetükben csupán az a speciális, hogy általában babakocsival és kisgyermekkel vágnak neki a városnak. A közlekedés során gyakran felmerülő problémák kevés befektetéssel és némi odafigyeléssel a városvezetői, döntéshozói pozíciókból kiválóan orvosolhatók.

Fontosnak tartjuk a közlekedésben résztvevő minden szereplő – legyen autóval közlekedő, biciklista, döntéshozó vagy szintén szülő – figyelmét felhívni arra, hogy milyen veszélyes egy nagyobb forgalmú úton, és annak – biztonságosnak tűnő – zebráin a közlekedés babakocsival, kisgyerekekkel. A zebrákon gyakran olyan rövid ideig zöld csak a lámpa a gyalogosok számára, hogy lehetetlen átérni a másik oldalra.Az utak sokszor járhatatlanok a burkolat elégtelensége vagy a rossz vízelvezetés valamint az akadálymentesítés elmaradása vagy elégtelen kialakítása miatt. Továbbá gyakran érzékehető Budapesten a megengedett határérték fölé lépő légszennyezettség.

Budapesten – a Deák Ferenc téri és Corvin-negyed felszíni közlekedésének zebrás megoldásai után is – még mindig nagyon sok hely csak lépcsőn közelíthető meg, ez gyerekekkel, csomagokkal, kerekesszékkel, babakocsival szinte ellehetetleníti a gyalogos közlekedést. Bár az elmúlt évek nagy városi feljesztéseinél rendre felmerültek a gyalogosbarát közlekedés szervezés melletti érvek, sajnos még mindig jellemző az autós közlekedés előnyben részesítése a többi városi mobilitási formával szemben. Ez több szempontból sem fenntartható, a társadalmi szolidaritásra nézve pedig kifejezetten káros!

Ennek ellesúlyozására fontos a megfelelő szélességű járdák kialakítása, minden lehetséges helyen, akár a parkolóhelyek kárára is. Az elmúlt években felújított nagy gyalogosforgalmú Kazinczy utca, Síp utca tervezője hiába alkalmazza korszerűen a járdaszint és az úttest egy síkba hozását, ha a parkoló autók meghagyása miatt nem változott járda szélessége nem teszi könnyebbé a gyalogos közlekedést, a babakocsival, kisgyermekkel közlekedők ugyanúgy a parkoló autók szorításában tudnak csak haladni.

Az elmúlt években felújított nagy gyalogosforgalmú utcaszakaszokon síkba hozott járda- és úttestszint is hiába, ha a parkoló autók meghagyása miatt nem változott járda szélessége nem teszi könnyebbé a gyalogos közlekedést, a babakocsival, kisgyermekkel közlekedők ugyanúgy a parkoló autók szorításában – alkalmanként az úttestre kiszorulva – tudnak csak haladni.

A felszíni közlekedés további kialakítása szintén nagyon fontos. Ennek a célja az, hogy minél több gyalogátkelőhely létesüljön, hogy a lehető legkevesebb aluljárót kelljen használni.

A fent említett jó gyakorlatokon kívül említhetnénk a Ferenciek terének a felújítását, ami az autós központú városkoncepció eklatáns példája volt a felújítás előtt – és a korszerű, gyalogosbarát tervek rendelkezésre állása ellenére az is marad. A tervezett 4 gyalogátkelőhelyből ugyanis mindössze 2 valósult meg.

Szükséges továbbá, hogy az aluljárókban mozgólépcső és lift segítse a közlekedést. Az új, 4-es metrónak minden állomása akadálymentes, de az átszállási pontok nem. A nemrégiben felújított 2-es metró 11 állomásából 3 közelíthető meg kerekesszékkel vagy babakocsival könnyedén, míg a felújítás előtt álló M3-nál 20-ból egy az arány, ezt 2020-ra ígérik 20/16-ra növelni. Ez még mindig nem biztosítaná az esélyegyenlőséget, holott ez nem egy elhanyagolható kisebbség igénye, hanem az állam törvényes kötelezettsége, melynek régóta nem tesz hiánytalanul eleget! A Kisföldalattin nem liftek, hanem kerekesszékes felvonók segítették a lépcsőhasználatot, ezeket gazdaságossági okokból leszerelték, így teljesen elvágva a nem vagy nem csak gyalogosan utazni vágyókat a vonal használatától. Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet az akadálymentesítés hazai és EU-s törvényi kötelezettségeire, melyeket a fejlesztések során előszeretettel hagynak figyelmen kívül. Továbbá komoly probléma a kerülethatárokból fakadó következetlen akadálymentesítés, amely lehetővé teszi a zebrára való akadálymentes lelépést, de érheti meglepetés a közlekedőt a zebra túloldalán.

Az építkezések, felújításokmellett a városhasználathoz kötődő szabályok betartása, betartatása is sok segítséget nyújtana, a kisgyerekkel, babakocsival, gyalogosan közlekedők számára. A gyalogosforgalmat akadályozó, szabálytalanul parkoló autók mindenkori szankcionálására minden lehetősége megvan a városvezetésnek és a hatóságoknak, mégis nap mint nap találkozni zebrán, nem kijelölt parkolóhelyen várakozó, megálló gépjárművekkel.
Egy élhető- és családbarát városban a közlekedési lehetőségeken kívül fontosak a parkok és játszóterek. Ezek a gyerekek, a gyerekesek, a családok találkozó pontjai. A játszótér a szocializáció egy fontos színtere. Sajnos sok budapesti játszótér állapota kritikus, karbantartásukra általában nem, vagy csak ritkán fordítanak figyelmet, gyakran ésszerűtlenül, akár balesetveszélyesen kerülnek kialakításra.