Kutyával a postán

Beküldő szervezet: EB OVO Egyesület


Magyarországon minden negyedik ember kutyatartó, ennek a csoportnak az érdekei nincsenek eléggé képviselve jelenleg. A városi környezetben a kutyások és nem kutyások együttélése néha nehézségekbe ütközik, holott megfelelő odafigyeléssel és az érintettek megkérdezésével könnyedén mindenki számára élhető környezetet lehet kialakítani. A városi kutyatartási stratégia megalkotásának célja egy olyan keret létrehozása és fenntartása, mely lehetővé és élhetővé teszi a kutyások, nem kutyatartók és a politikai szereplők (döntéshozók és azok képviselői) számára az adott környezeti/jogi/helyi feltételek közötti konfliktusmentes együttélést minden fél számára egyaránt és egyenlő mértékben.
Hisszük, hogy kutyázás olyan érték, amelynek életminőség javító hatása van, ezért támogatása közös feladatunk!, Hazánkban minimum 2 millió ember közvetlenül érintett, hiszen kutyás háztartásban él. Ahhoz, hogy ők életmódjukat felelősen folytathassák, érdekképviseleti szinten is érdemes foglalkozni a témával. Ebben az esetben stratégiában kell gondolkozni.

 


 

Célunk Magyarország kutyás népességének társadalmi integrálása. Az ehhez vezető úton véleményünk szerint szükség van mind a kutyások mind a nem kutyások együttműködésére. Álláspontunk és tapasztalataik szerint a kutyával élők körében manapság természetes, hogy minden alkalommal feltakarítják kutyák után a piszkot, és kulturáltan kommunikálnak másokkal. Az, hogy valaki kutyájával kíván társadalmi tevékenységet végezni nem jelenthet szükségszerűen nehézségeket. Ez azt jelenti, hogy nem ütközhet akadályokba amennyiben a közlekedési eszközöket, kutyafuttatót, közparkot vagy egyéb közszolgáltatást szeretne kutyástul használni (pl.: Posta, önkormányzat, okmányiroda, NAV, stb intézményben, a segítő kutyákhoz hasonlóan számítani kell kutyával élők ügyintézési igényeire is). Hisszük, hogy a pozitív példa hatékony kommunikációs eszköz a kutyás társadalom összefogásához és formálásához. Mindemellett a szabályozási eszközök megváltoztatása illetve a stratégiaalkotás a hatóság részéről, melynek elkészítésébe az érintetteket is bevonják sokkal hatékonyabban és effektívebben tudná segíteni mind a kutyásokat, mind a kutyával nem élőket. A két csoport együttélésének nem lehet szabályozási alapja az egyik fél – a kutyával élők – szabályozási rendelkezésekkel történő korlátozása, büntetése.

 


 

Ahhoz, hogy megfelelő stratégia kerülhessen a döntéshozók asztalára elengedhetetlen a kutyás gócpontok felmérése. Az önkormányzat szavazóinak egy jelentős része kutyatartó, így mind az önkormányzati rendezvényeken, mind az önkormányzati tájékoztatásban érdemes lenne rájuk is fókuszálni. Ugyanígy fontos lenne például a közösségi szemétgyűjtés példájára kutyásokkal kutyásoknak a közterek tisztántartásával kapcsolatban programot szervezni, ahol a jó példa is megmutatható, illetve a kutyás közösség is erősebbé válhat. A kutyaszemetes kommunikációs eszköz is az önkormányzat számára, mellyel felhívhatja a figyelmet a lakosság felelősségégre a környezet tisztántartásában.
A parkhasználat jelenleg nincs kielégítően megoldva. A kutyásokat egy-egy alacsonyan felszerelt, nem karbantartott, nem a kutyások számának megfelelően kialakított mértetű kutyafuttatóba száműzni garantálta a konfliktusokat. A helyzet megvátoztatásáért egyrészt sokat tehet a kutyafuttató fenntartója, a felszerelés karbantartásával, illetve ha átengedi a teret használó kutyás közösség számára a fenntartás, házirend kialakítás lehetőségét. Ha ránk lenne bízva egy kutyafuttató kialakítása felszerelnénk infótáblákkal, padokkal, gazdákat célzó közösségi létesítménnyek és vízvételi lehetőséggel. Másik oldalról nem megoldás a parkhasználatban az elkülönítés. A jelenlegi gyakorlat körülkeríti mind a kutyások által használható, mind a gyerekesek által használható tereket, de mit csinál például az a család, ahol kisgyerekek és kutyák is vannak. A csoportok elválasztásást és integrációjukat a térépítészeti elemek segítségével lehet megoldani, már a park tervezési fázisába bevonva a leendő használókat.
Budapesten egyre jobban elterjedtek a kimondottan kutyabarát helyek. Ezeken és a nem kimondottan kutyabarát helyeken is fontos lenne megjeleníteni egy egyszerű policy-t a kutyával beétrők számára a mindennemű konfliktusok elkerülése érdekében. Továbbá számítva kutyásokra anem kutyabarát helyeken is érdemes kutyakikötőt kialakítani. Ezekben a szervezetünk szívesen nyújt segítséget bárkinek.

 


Jelenlegi jogszabályok a témát érintően:

147/2004. (X. 1.) FVM rendelet a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának állategészségügyi szabályairól

Szabálysértési törvény veszélyeztetés kutyával passzusa

Az Európai Bizottság határozata a kutyák, macskák és görények Unióba történő behozatalára 2011. december 15.

164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól

41/2010 A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

Monoki Nikolett: Kutyatartás szabályozása Budapesten – elemzés és javaslatok, BCE Szakdolgozat, 2011.

 

Erdőben, kutyával, felelősséggel, Pilisi Parkerdő Zrt., Visegrád

EB OVO – Tavaszi kutyás nap (videó)
EB OVO – Újpesti Közéleti TV (videó)
Kutyás kemping – RTL Klub Hiradó és Fókusz 2014 nyár  (videó)
Beszámoló a vadászok és a kutyások jogköreit tisztázó kerekasztalbeszélgetésről (videó)
Gyerek és kutya együtt a családban (videó)