Témák

A logókra kattintva szűrheted találati eredményeidet.

Mindenki babakocsiban kezdte

Beküldő szervezet: Critical Moms A Critical Moms – a városban gyalogosan közlekedő kisgyermekes családok (babakocsisok, hordozókendősök, kengurusok) tömege. A kismamák/papák, kisgyermekesek, több gyermekesek, nagymamák/papák a legnagyobb elszenvedői a városi közlekedési infrastruktúra hiányosságainak.  A közterületek és a közintézmények, valamint a közösségi közlekedési eszközök akadálymentesítésének elmaradásával, akár állampolgári jogaik is csorbát szenvednek. Sokszor a közlekedésben és ügyintézésben másodrendűvé … Continued

Szolidáris, együttműködésre nevelő oktatáspolitikát

Beküldő szervezet: Agóra Oktatási Kerekasztal Az oktatáspolitikának alapvető szerepe van az esélyegyenlőség és az közösségi életre – együttműködésre, demokráciára – nevelés területén. Az esélyegyenlőtlenségek szintje Magyarországon rendkívül magas. Az óvoda, az iskola a szociális és etnikai eredetű hátrányokat – nemzetközi összehasonlításban példátlan mértékben – tanulási hátránnyá transzformálja. Olyan fiatalok tömegei kerülnek ki az iskolából, akik nem … Continued

Kutyával a postán

Beküldő szervezet: EB OVO Egyesület Magyarországon minden negyedik ember kutyatartó, ennek a csoportnak az érdekei nincsenek eléggé képviselve jelenleg. A városi környezetben a kutyások és nem kutyások együttélése néha nehézségekbe ütközik, holott megfelelő odafigyeléssel és az érintettek megkérdezésével könnyedén mindenki számára élhető környezetet lehet kialakítani. A városi kutyatartási stratégia megalkotásának célja egy olyan keret létrehozása és … Continued

Az intravénás droghasználat a nyomorban gyökerezik

Beküldő szervezet: Társaság a szabadságjogokért A Józsefvárosi Önkormányzat képviselő testülete 2013. szeptember 18-án döntést hozott arról, hogy az önkormányzat és a Kék Pont Drogkonzultációs Iroda és Drogambulancia Alapítvány (Kék Pont) együttműködési megállapodását felmondják. Miután a józsefvárosi drogstratégia nem készült el, a Kék Pont sorozatos segélykérő üzenetei nem találtak meghallgatásra a minisztériumnál és a kilátástalan anyagi helyzet … Continued

Nem tranzitország

Beküldő szervezet: Migszol Csoport A Genfi egyezményt és az Európai Unió menekültügyi törvényeit  (elfogadó és)  aláíró magyar államnak tisztelettelteli bánásmódban kellene részesítenie az országba érkező menedékkérőkket és azokat, akik menekült státuszt kaptak. Az UNHCR és a Magyar Helsinki Bizottság jelentései alapján azonban Magyarország súlyos hiányosságokat mutat kötelezettségei teljesítésének területén. Sokan laknak befogadó és fogvatartási központokban, mielőtt bármely városba költözhetnének és … Continued

Tiszta levegőt!

Beküldő szervezet: Levegő Munkacsoport Az Európai Bizottság megbízásából készült egyik tanulmány már 2004-ben kimutatta: ha a levegő akkori szennyezettsége nem változik, a 2,5 mikrométernél kisebb szennyező részecskék (PM2.5) miatt egy magyar ember átlagosan valamivel több mint egy évet veszít az életéből, egy budapesti pedig hármat. (Ez átlagos szám, ami azt jelenti, hogy egyesek például 15 évet … Continued

Információ, amelyről jogunk van tudni

Beküldő szervezet: K-Monitor Az átláthatóság, a számonkérhetőség és a részvétel nem csupán állami szinten fontos mércéje a jó és elszámoltatható kormányzásnak. Az önkormányzatok számos olyan ügyben hoznak döntést, amely az ott élők életét, hétköznapjait alapvetően befolyásolja, ráadásul ők is közpénzekből , adóforintokból gazdálkodnak, és a közös tulajdonunkat kezelik. Nem ördögtől való tehát, ha valaki szeretné megtudni, … Continued

Helyben, Közösen!

Beküldő szervezet: Ferencvárosi Közösségi Alapítvány Azt látjuk, hogy sokan úgy gondolják, hogy a környezetük, lakóhelyük, sőt a közérzetük, biztonságuk és boldogságuk mind olyan adottságok, amelyhez leginkább alkalmazkodni lehet csak, de azok nem alakíthatóak, változtathatók. Várnak az önkormányzatra, az államra, vagy a sült galambra. A civil szervezetek jelentős része folyamatos és súlyos forráshiánnyal küzd, és bár egyre … Continued

Szűnjön meg Budapesten is az iskolai szegregáció!

Beküldő szervezet: Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány Nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia helyzetelemzése szerint a közoktatási rendszer a leszakadó rétegek méltányos fejlődéséhez nem biztosítja a megfelelő feltételeket, nem képes csökkenteni a családi körülmények miatt meglevő hátrányokat. A Stratégia elismeri, hogy „az olyan iskolákban illetve osztályokban, ahol az ilyen folyamatok eredményeként elkülönülnek a mélyszegénységben élő és roma … Continued

Bárki élhetőbbé teheti saját közvetlen és tágabb környezetét

Beküldő szervezet: KözösALAPON program Jobbítási szándékkal a hazánkban még alig ismert közösségi alapítványi koncepció meghonosítását célozza meg programunk, a Közös Alapon. Befelé forduló, elzárkózó, a kollektív csapdákra egyéni megoldásokat kereső társadalomban élünk. A megélhetési nehézségek, a konfliktusos társadalmi viszonyok egyre nehezebbé teszik, hogy a jobbító szándékú, aktív emberek politikától mentesen cselekedjenek helyi közösségeik, közvetlen és tágabb … Continued

A főváros 2011 óta teljesen kivonult a drogügy támogatásából

Beküldő szervezet: Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége A főváros 2011 óta teljesen kivonult a drogügy támogatásából, holott a hazai kábítószer-probléma jelentős része Budapesten koncentrálódik. Ma a fővárosnak nincs átfogó drogstratégiája, megszűnt a Fővárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, pályázati források e területre nem érkeznek.  A helyi problémák kezelése több helyen már messze meghaladja a kerületi kapacitások erejét, … Continued

Szociális plafon helyett létminimumot!

Beküldő szervezet: Magyar Szegénységellenes Hálózat 2014-es OECD-jelentés szerint Magyarország egyike azon sereghajtó országoknak, ahol legtöbben úgy érzik, hogy nem engedhetik meg maguknak az élelmiszervásárlást. A mélyszegénységet viszonylag jól közelíti az ugyancsak közösen elfogadott EU indikátor, a “szegénységben vagy kirekesztésben élők” aránya. Ez azt jelenti, hogy vagy jövedelmi szegények, és/vagy sok fontos dolgot nélkülöznek, és/vagy a családban … Continued

A fővárosnak nem a hajléktalan emberek, hanem a hajléktalanság ellen kell küzdenie

Beküldő szervezet: A Város Mindenkié A lakhatás alapvető emberi jog. A fővárosi önkormányzatnak a jelenleginél nagyobb felelősséget kell vállalnia a lakhatási problémák enyhítésében, a hajléktalanság megelőzésében, az emberhez méltó lakhatáshoz való hozzáférés biztosításában. A lakhatást a társadalom széles rétegeit és legkülönbözőbb csoportjait egyaránt érintő alapvető jelentőségű problémának kell tekinteni. A hajléktalanság büntethetőségéről szóló rendelet, a … Continued

A közmunkás is dolgozik, jár neki a minimálbér!

Beküldő szervezet: Közmunkás Mozgalom a Jövőért 2011 óta a betanított munkát végző közfoglalkoztatottak fizetése nem éri el a minimálbért. Ez diszkriminációt és esetenként bérfeszültséget jelent a dolgozók között. Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy emeljék meg a legkisebb garantált közfoglalkoztatási bért a mindenkori minimálbér szintjére. Másik megoldás lehet, ha egységes Erzsébet-utalványozási gyakorlattal érik el, hogy a juttatások … Continued

Budapesten is gyengülnek a közszolgáltatások

Beküldő szervezet: Gyerekesély Közhasznú Egyesület Országosan a gyerekek harmada, több, mint 600 ezer gyerek súlyos szegénységben él. Ez már ma is rombolja egészségüket, gátolja testi-lelki fejlődésüket, később pedig rosszabb munka, rosszabb lakás, rövidebb élet lesz az osztályrészük.     A szegény gyerekes családok szükségletei sokrétűek. Mindenekelőtt azonban annyi pénzre van szükségük, amiből, ha minimális szinten … Continued