Bárki élhetőbbé teheti saját közvetlen és tágabb környezetét

Beküldő szervezet: KözösALAPON program


Jobbítási szándékkal a hazánkban még alig ismert közösségi alapítványi koncepció meghonosítását célozza meg programunk, a Közös Alapon. Befelé forduló, elzárkózó, a kollektív csapdákra egyéni megoldásokat kereső társadalomban élünk. A megélhetési nehézségek, a konfliktusos társadalmi viszonyok egyre nehezebbé teszik, hogy a jobbító szándékú, aktív emberek politikától mentesen cselekedjenek helyi közösségeik, közvetlen és tágabb környezetük jobbá tétele érdekében.

Egy jól működő közösségi alapítvány kapcsolatot keres a helyi társadalom lehető legtöbb csoportjával, kis, nagy és igazán jelentős adományokat gyűjt helyi magánszemélyektől és cégektől, akik szeretnék szebbé, emberibbé, reményteljesebbé tenni a területhez kötődők mindennapjait. Továbbá egy ilyen intézmény cselekvési lehetőséget teremt a közösség minden tagja számára: a munkájában bárki részt vehet ötlettel, munkával, társadalmi tőkével vagy akár pénzzel is. A közösségi alapítvány helyi forrásokból helyi kezdeményezések megvalósítását segíti, célja a közösségépítés és az adott térség élhetőbbé tétele. A koncepció garantálja, hogy az új intézmények által osztott pénzügyi támogatás helyben marad és arra érdemes ügyeket támogat, demokratikus működési mechanizmusa pedig példaértékű.

 

Közösségi kártya bemutatása – a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány adománygyűjtő mechanizmusa


A közösségi alapítvány tematikusan gyűjti az adományokat (nem konkrét ügyekre, de jól körülhatárolható témákra, mint például gyerekek, közterek stb.), és ha az egyik „kalapban” értékelhető mennyiségű pénz gyűlik össze, akkor annak elköltésére pályázatot ír ki. Egy ilyen pályázat rugalmassága és bizalmi jellege miatt unikálisnak számít Magyarországon: a vissza nem térítendő támogatásra nemcsak jogi személyiséggel bíró szervezetek, hanem nem formalizált csoportok vagy egyének is jelentkezhetnek. A pályázás lehetőségének merész kiterjesztése garantálja, hogy valós helyi igények és a legjobb ötletek jussanak forráshoz, így lehetővé váljon megvalósításuk.

 

infografika 1 HP

 

A közösségi alapítvány működésének másik különlegessége a pályázatok elbírálásának modellje: az alapítvány kurátorai és az adományozók közösen választják ki a nyerteseket. A pénzosztás így garantáltan átlátható, politikafüggetlen, és az adományozó lehetőséget kap az általa (is) támogatott személyek és ügyek megismerésére, fejlődésük figyelemmel kísérésére. A közösségi alapítványt rendszeresen támogató vállalkozások fontos PR-eszközhöz is juthatnak: az alapítvány támogatott projektjein és rendezvényein keresztül növelhetik közösségi beágyazottságukat, jó hírüket.

Hisszük, hogy programunk segítségével a már sikeresen működő Ferencvárosi Közösségi Alapítvány mellett több közösségi alapítvány is alakul Budapesten. Ezek azintézmények – a koncepció lényege szerint – erősítik és építik a helyi közösségeket,döntési mechanizmusuk és gazdálkodásuk pedig transzparens. Ezen túl az, hogy a létező helyi közösségek támogatáshoz jutnakönmagában is mérsékli a társadalmi különbségeket és javítja az esélyegyenlőséget, ráadásul a támogatók és a támogatottak közötti kapocs megteremtése emberileg is közel hozhat egymáshoz igen különböző társadalmi státuszú embereket, csoportokat.

 


Értetlenségből szerelem – interjú a KözösAlapon programról Benedek Gabriellával és Scsaurszki Tamással a Campus Rádió Civil Zóna című, 2014 május 22-i műsorában.

Román tanulmányút – régiós szakemberek beszélnek a  romániai közösségi alapítványokról, fejlődésükről, eredményeikről (angol nyelvű)

Csáki Rozália, a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány vezetője beszél az alapítványról

Benedek Gabriella – Kovács Edit – Scsaurszki Tamás:Közösségi alapítványok Magyarországon – a Ferencvárosban és azon túl , Civil Szemle, 2012/2.
A cikk betekintést ad a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány elindítását megelőző fejlesztő és szervező munka részleteibe

Benedek Gabriella at all: Tudjon meg többet az alapokról! Magánadományozás a visegrádi országokban, Akadémia a Lengyelországi Filantrópia Fejlesztéséért, 2012. Varsó

Benedek Gabriella – Kovács Edit – Scsaurszki Tamás: Helyben – közösen. A közösségi alapítványok, Civitalis Egyesület, 2009.
E brosúra könnyen érthetően és röviden kívánja bemutatni a közöségi alapítványi koncepció lényegét és azt, hogy a különböző helyi szereplőknek miért lehet fontos egy közösségi alapítvány megszervezése és működése.

Benedek Gabriella – Kovács Edit – Scsaurszki Tamás: Mit érdemes tudni a hazai civil szakembereknek a közösségi alapítványokról? ph-Érték 2009.
Civil szektorral foglalkozó szakembereknek szóló részletesebb írás, amelyben a szerzők bemutatják a közösségi alapítványok történetét, működését, ismérveit és jellegzetességeit, valamint felvetnek a hazai elterjesztéssel kapcsolatos néhány gyakorlati kérdést is.

Association for Commuity Relations: Cultivating the charitable impulse countrywide, C. S. Mott Foundation, 2012. (angolul)

President’s Annual Message C. S. Mott Foundation, 2012. (angolul)

More than the poor cousin? The emergence of community foundations as a new development paradigm Jenny Hodgson – Barry Night, 2010 (angolul)

The Balancing Act … Dorothy Reynolds, 2008. (angolul)

Sowing the Seeds of Local Philanthropy – Two Decades in the Field of Local Philanthropy C. S. Mott Foundation, 2001. (angolul)

A Közös Alapon blogja