A főváros 2011 óta teljesen kivonult a drogügy támogatásából

Beküldő szervezet: Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége


A főváros 2011 óta teljesen kivonult a drogügy támogatásából, holott a hazai kábítószer-probléma jelentős része Budapesten koncentrálódik. Ma a fővárosnak nincs átfogó drogstratégiája, megszűnt a Fővárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, pályázati források e területre nem érkeznek.  A helyi problémák kezelése több helyen már messze meghaladja a kerületi kapacitások erejét, vagy nincs is elegendő helyi döntéshozói szándék azok megoldására. Budapestnek égető szüksége van egy, a Nemzeti Drogellenes Stratégiában is kiemelt 3 pillér, az egészségfejlesztési, a kezelés-ellátási és a kínálatcsökkentési célok mentén kialakított fővárosi drogstratégiára, és valós együttműködésre a városvezetés és az addiktológiai szakma alapját képező, civil szakmai szolgáltatókkal. Javaslatunk az, hogy a főváros haladéktalanul élessze ujjá a Fővárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, és kezdeményezzen általa érdemi munkát, egy fővárosi drogkoordinátor vagy drogreferens kinevezésével! Még a stratégiai tervezés folyamata előtt tekintse át a szakemberekkel, hogy melyek azok a krízisterületek, amelyek azonnali megoldásokat sürgetnek.

Az iskolai prevenció szórványosan létezik, a civil szakmai szolgáltatók programjai olyan ajánláshoz kötöttek, amellyel a legtöbb nagymúltú civil szervezet nem rendelkezik. Helyettük, az iskolák fenntartójává vált KLIK jellemzően pótmegoldásokhoz folyamodik, az ingyenesen kínált rendőrségi és egyéb hatósági programokat preferálja, és ellenőrizetlen tartalmú és színvonalú programok jelentek meg a piacon. Az egészségfejlesztés, prevenció területén szükségesnek érezzük, hogy a főváros segítse a Budapesten működő oktatási és nevelési intézmények komplex megelőzési munkáját, kezdve azzal, hogy tegye láthatóvá az intézményekben folyó és hiányzó prevenciós beavatkozásokat, együttműködve a Nemzeti Drogmegelőzési Irodával és a KLIK-kel.

 

Civil kamera: vegDESIGNER – Eufória a laborból – Az Északi Támpont szervezet munkája


 

Kiemelten fontosnak tartjuk továbbá a korábban hatékonyan működő, majd később a pedagógus-életpálya modell és a köznevelési törvény átalakításának áldozatául eső iskolai szociális munka támogatását, akik helyi szinten lehetnek képesek az intézményi drogstratégia koordinálására és a korai jelzőrendszer működtetésére.

Az ártalomcsökkentő programok igazán nehéz helyzetben vannak, egyes kerületek drogszcénái súlyos közegészségügyi és közbiztonsági veszélyt jelentenek. Mi magunk sürgető témának tartjuk az ártalomcsökkentő programok, azon belül a kiemelten súlyos helyzetben lévő injekciós droghasználókat elérő tűcsere és egyéb alacsony küszöbű programok kapacitásainak áttekintését és fejlesztését. Adataink szerint, nyíltszíni droghasználói szcénák már kialakultak a főváros bizonyos kerületeiben, lásd pl. a belső területek közül a VIII. kerületben, amelyek egyre több problémát vetnek fel az érintett lakóközösségekben is. A főváros vezetése facilitálja a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a fővárosi tűcsere programok közti, korábban egy évtizedig érvényes együttműködési megállapodás újjáélesztését, amelyet a Rendőrség 2013 őszén váratlanul és egyoldalúan felmondott, és aktívan támogassa a kritikus területeken felmerült, ellenőrzött droghasználói helyiségek (belövő szobák) létrehozása körül szükséges diskurzust!

Nélkülözhetetlen, hogy a főváros áttekintse a város és a vonzáskörzetéből érkező igények alapján az addiktológiai ellátórendszer (szociális, egészségügyi) szükségleteit. Mind e mellett fontos, hogy felmérje az évekkel ezelőtt megszüntetett Budai Drogambulancia okozta hiányokat, intézkedjen ezek pótlásáról és szükség esetén a jelenleg meglévő 6 drogambulancia (ebből 4 civil fenntartású) mellett gondoskodjon újabb létrehozásáról.

Budapesten egyre színesebb, és nemzetközi szinten is ismertebb a szórakozó- és parti élet, idegenforgalmi szempontból is jelentős hatással bírnak a kialakult és folyamatosan fejlődő szórakozónegyedek. Ugyanakkor nincsenek e kerületekre, negyedekre, városrészekre szabott stratégiák, amelyek biztosítanák az egészségesebb és biztonságosabb szórakozás lehetőségeit, gyakorta megrekednek a kerületi szinten zajló üzemeltetői-lakossági-önkormányzati egyeztetések és konszenzuskeresések. Javasoljuk, hogy a főváros szorgalmazza a biztonságos szórakozóhelyek program újjáélesztését, és az érintett szereplők egy asztalhoz ültetését. Tekintse át az erre vonatkozó szakmai civil szolgáltatóknál rendelkezésre álló, összegyűjtött nemzetközi jó gyakorlatokat és a hazai nagyvárosokban (pl. Szeged legnépszerűbb szórakozóhelyeinek személyzet- képzései,pécsi partibusz járat) már alkalmazott sikeres modelleket.

 

 


ESPAD Magyarország kutatás, 2011 a magyarországi droghasználatról

Interjú Elekes Zsuzsával a magyarorzági ESPAD kutatás vezetőjével

Erdélyi Péter – Horváth Bence (444.hu): Így drogoznak a magyar fiatalok – cikk a Global Drug Survay kutatásáról

Global Drug Survey 2014

Paksi Borbála: Iskola(i programok) a határon: Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Konferenciája 2013. 11. 05 – adatok az iskolai prevencióról

Kardos Tamás (Drogriporter): Iskola(i programok) a határon – összefoglaló a Magyar Dorgprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Konferenciájáról

 

A BÉKÆPIPA: Szakmai béke vagy tartós víz alatti élet, avagy lesz-e együttműködés a területen? című konferencia előadásai (2013. május 7) – a TASZ filmjei:

Dr. Szemelyácz János az ellátás problémáiról
Barna Erika a prevencióról
Sárosi Péter az ártalomcsökkentésről
Dávid Ferenc a tűcsereprogramról

 

A MADÁSZ a szenvedélybetegeket segítő közösségi és alacsonyküszöbű szolgáltatások finanszírozásáról

NightScope kézikönyv, egy a döntéshozóknak és szakembereknek készült online segédlet, ami a biztonságos és egészséges élet kialakításában nyújt segítséget. Bármilyen településen vagy egyéb, éjszakai élettel rendelkező terepen használható.