Mi a HP?

A Humán Platform az egészségügy, a kultúra, az oktatás és a szociális ágazat terén működő szakmai és civil szervezetek, valamint személyek összefogása. Célunk a szakmai értékek közvetítése és védelme, az emberi életminőség javulása és a társadalmi szolidaritás erősödése.

Feladatunk az érdekképviselet, a mindenkori hatalom szakmai és civil kontrollja a humán szférát érintő kérdésekben. Ezeken a területeken nyomon követjük az állami szerepvállalást, az erőforrások újraelosztását. A már működő és tervezett programok kritikájával és javaslatainkkal az átgondolt, hosszú távon fenntartható, garanciákat tartalmazó szakpolitikák kidolgozásához járulunk hozzá. Szempontjainkat a felelősségteljes és hatékony finanszírozás érdekében a mindenkori nemzetgazdasági realitások figyelembevételével alakítjuk ki.

Támogatjuk a szakmai autonómiát, valamint az egyes ágazatokon belüli és az ágazatok közötti szakmai egyeztetéseket, hogy ezáltal minden érintett részt vehessen a döntéshozatal folyamatában. A közpolitikai színtér teljes jogú szereplőjeként a Humán Platform politikai pártoktól független, de a kormányzattal, pártokkal nyilvános és formalizált párbeszédet folytat. A hazai és nemzetközi nyilvánosság korrekt, hiteles tájékoztatásával elősegítjük az átláthatóságot, és azt, hogy minden ügy fontosságához méltó figyelmet kapjon.

Részt kívánunk venni a civil társadalom mozgósításában. Támogatjuk az alulról szerveződő civil közösségek kiépülését, megerősödését, és együttműködünk velük közös céljaink elérésében. Kiállunk az alapvető demokratikus jogok, a kisebbségi vélemények és az értékek sokszínűségének tiszteletben tartása mellett. A humán szféra eszközeivel küzdünk a társadalmi mobilitásért, az egyenlőtlenségek csökkentéséért és a méltóságteljes emberi életért.

Ezen alapelveket a Humán Platform tagjai és tagszervezetei magukra érvényesnek tartják.

 


A HP tagszervezetei:


Pártoló tagok:


Humán Platform országos szervezetfejlesztés
– Norvég Civil Alap támogatásával megvalósuló projekt

A kétéves Humán Platform projekt célja, hogy az egyes humán-ágazatokon belül kialakítsa az érdekegyeztetés minimál-protokolljait, és lehetővé tegye az ágazati szempontok tisztázását és világos képviseletét. Ez a folyamat idővel az ágazatok közti szinergiák és közös platformok megteremtését eredményezheti. A szakmai közegek fejlesztésén túl a projekt az állampolgári aktivizáláson keresztül a részvételi demokrácia hazai elterjesztésére is kísérletet tesz.

A célok érdekében a Krétakör felépíti a Humán Platform ernyőszervezetet, és annak országos hálózatát valamint szakmai, ágazatok közötti érdekegyeztető és közös szakpolitikákat eredményező munkát indít el. A szervezeti fejlesztés szoft elemei közé tartozik egy központi titkárság, illetve informatikai háttér kialakítása. A fizikai beruházások közt a második év végére egy vidéki civil inkubátor-szobát alakít ki a Krétakör. A beruházások lehetővé teszik a tagszervezetek közötti egyeztetések illetve az ilyen módon összekapcsolt munka hatékonyságának növelését. A tagszervezetek a teljes infrastrukturális hátteret szabadon használhatják, és az egyes ágazatok egymás szempontjait is megismerhetik. Az ilyen módon nyert tudásra építve a A Humán Platform a legkülönbözőbb szakmai és érdekvédelmi projekteken keresztül törekszik a gyakorlati szakmai érdekképviseletre (vitafórumok, szemináriumok, kampányok, demonstrációk, videófilmek, online-kampányok, etc.).

Dokumentumok

  1. A Humán Platform NCTA-pályázat

Egyesületi egyszerűsített beszámolók, közhasznúsági jelentések, beszámolók az eddigi pályázati tevékenységekről és a támogatás felhasználásáról:

2016

  1. Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet (2016)

2015

  1. Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet (2015)

2014

  1. Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet (2014)
  2. Szöveges beszámoló (2014)

2013-2014 április

  1. Pénzügyi beszámoló: számlák, szerződések, teljesítési igazolások (2014 áprilisáig)
  2. Narratív beszámoló (2014 áprilisáig)

Meghívók

2018

  1. Közgyűlési meghívó: 2018. május 29.