Mi a HP?

A Humán Platform az egészségügy, a kultúra, az oktatás és a szociális ágazat terén működő szakmai és civil szervezetek, valamint személyek összefogása. Célunk a szakmai értékek közvetítése és védelme, az emberi életminőség javulása és a társadalmi szolidaritás erősödése.

Feladatunk az érdekképviselet, a mindenkori hatalom szakmai és civil kontrollja a humán szférát érintő kérdésekben. Ezeken a területeken nyomon követjük az állami szerepvállalást, az erőforrások újraelosztását. A már működő és tervezett programok kritikájával és javaslatainkkal az átgondolt, hosszú távon fenntartható, garanciákat tartalmazó szakpolitikák kidolgozásához járulunk hozzá. Szempontjainkat a felelősségteljes és hatékony finanszírozás érdekében a mindenkori nemzetgazdasági realitások figyelembevételével alakítjuk ki.

Támogatjuk a szakmai autonómiát, valamint az egyes ágazatokon belüli és az ágazatok közötti szakmai egyeztetéseket, hogy ezáltal minden érintett részt vehessen a döntéshozatal folyamatában. A közpolitikai színtér teljes jogú szereplőjeként a Humán Platform politikai pártoktól független, de a kormányzattal, pártokkal nyilvános és formalizált párbeszédet folytat. A hazai és nemzetközi nyilvánosság korrekt, hiteles tájékoztatásával elősegítjük az átláthatóságot, és azt, hogy minden ügy fontosságához méltó figyelmet kapjon.

Részt kívánunk venni a civil társadalom mozgósításában. Támogatjuk az alulról szerveződő civil közösségek kiépülését, megerősödését, és együttműködünk velük közös céljaink elérésében. Kiállunk az alapvető demokratikus jogok, a kisebbségi vélemények és az értékek sokszínűségének tiszteletben tartása mellett. A humán szféra eszközeivel küzdünk a társadalmi mobilitásért, az egyenlőtlenségek csökkentéséért és a méltóságteljes emberi életért.

Ezen alapelveket a Humán Platform tagjai és tagszervezetei magukra érvényesnek tartják.

 


A HP tagszervezetei:


Pártoló tagok:


Humán Platform országos szervezetfejlesztés
– Norvég Civil Alap támogatásával megvalósuló projekt

A kétéves Humán Platform projekt célja, hogy az egyes humán-ágazatokon belül kialakítsa az érdekegyeztetés minimál-protokolljait, és lehetővé tegye az ágazati szempontok tisztázását és világos képviseletét. Ez a folyamat idővel az ágazatok közti szinergiák és közös platformok megteremtését eredményezheti. A szakmai közegek fejlesztésén túl a projekt az állampolgári aktivizáláson keresztül a részvételi demokrácia hazai elterjesztésére is kísérletet tesz.

A célok érdekében a Krétakör felépíti a Humán Platform ernyőszervezetet, és annak országos hálózatát valamint szakmai, ágazatok közötti érdekegyeztető és közös szakpolitikákat eredményező munkát indít el. A szervezeti fejlesztés szoft elemei közé tartozik egy központi titkárság, illetve informatikai háttér kialakítása. A fizikai beruházások közt a második év végére egy vidéki civil inkubátor-szobát alakít ki a Krétakör. A beruházások lehetővé teszik a tagszervezetek közötti egyeztetések illetve az ilyen módon összekapcsolt munka hatékonyságának növelését. A tagszervezetek a teljes infrastrukturális hátteret szabadon használhatják, és az egyes ágazatok egymás szempontjait is megismerhetik. Az ilyen módon nyert tudásra építve a A Humán Platform a legkülönbözőbb szakmai és érdekvédelmi projekteken keresztül törekszik a gyakorlati szakmai érdekképviseletre (vitafórumok, szemináriumok, kampányok, demonstrációk, videófilmek, online-kampányok, etc.).

Dokumentumok

Egyesületi egyszerűsített beszámolók, közhasznúsági jelentések, beszámolók az eddigi pályázati tevékenységekről és a támogatás felhasználásáról:

2018

  1. Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet (2018)

2017

  1. Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet (2017)

2016

  1. Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet (2016)

2015

  1. Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet (2015)

2014

  1. Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet (2014)
  2. Szöveges beszámoló (2014)

2013-2014 április

  1. Pénzügyi beszámoló: számlák, szerződések, teljesítési igazolások (2014 áprilisáig)
  2. Narratív beszámoló (2014 áprilisáig)

  1. A Humán Platform NCTA-pályázat